Martin Killi har i mange år arbeidet med små og mellomstore bedrifter, både som rådgiver, foreleser om
styrearbeid og som styreleder/medlem i svært mange bedrifter.

Noen korte, men sentrale råd:
* Utarbeid en fullstendig virksomhetsplan - hvordan er markedet du skal inn på, hvordan er konkurransen,
dekkende kompetanse og økonomi, for å nevne noen områder. (dDu finner maler på nettet)
* Velg selskapsform - jeg mener at AS i all hovedsak er den mest aktuelle
formen (men du kan jo vurdere andre).
* Diskuter dette og veien videre med folk som har kompetanse - du har sikkert noen i nær familie eller
blant venners familier som kan bistå deg med dette.
* Økonomien er som oftest gründerens største utfordring. I startplaner er det lett å overvurdere inntekts-
mulighetene og undervurdere kostnadssiden. Legg et nøkternt startbudsjett, og forsøk å skaffe deg
et økonomisk "sikkerhetsnett"- hvem kan hjelpe deg om det ikke går som beregnet.
* Velger du AS som selskapsform så skaff med deg en eller to personer til å sitte sammen med deg i
selskapets styre.

Aksjonæravtale når man starter et AS sammen med andre.
Dersom du ønsker å starte selskap sammen med andre så blir det en del tilleggsmomenter å ta hensyn til.
Selv om man starter ut fra et godt samarbeidsforhold og stor enighet, så kommer det en hverdag hvor det
forretningsmessig kan ses på forskjellige måter,arbeidsinnsatsen blir ulik eller andre forhold som ikke
stemmer i forhold til utgangspunktet.
Både for å forebygge konflikter ved at det er nedfelt hva some er spillereglene, og å ha en styrings-
mekanisme om noen går ut av selskapet, er det et godt råd å utarbeide en aksjonæravtale hvor en rekke
forhold mellom aksjonærer blir fastlagt. Det bør nok søkes faglig hjelp for å utarbeide en aksjonæravtale.

Lykke til med din etablering. Martin Killi