Bygging: Stor støtte og arbeidsinnsats fra familie
Da jeg og kjæreste Hans Olav Arnekleiv overtok Megarden, var det bare å sette i gang å lære seg å melke
kuer. Ingen av oss hadde melket tidligere, og i løpet av en uke i september 1995 var vi melkebønder med
alt det innebar av ansvar... samtidig som jeg jobbet med mine første animasjonsoppdrag. Dette er uten tvil
mine tøffeste år. Jeg animerte til en CD-rom om kreft og brystopperasjon for Møre og Romsdal
Fylkessjukehus + til filmen ”På egne ben”. Dette var bra betalte jobber som ikke krevde mer av utstyr enn
et tegnelysbord mens byggingen av filmstudioet kom i gang.
Foreldrene mine fra Ski, spesielt min mor/snekker Liv A. Killi (Bergseng) og min Dovre-kjæreste, var med å
bygget. Det hjalp mye på å holde kostnadene nede.
Hele studioet var i utgangpunktet en tredobbel uisolert garasje, med vedhogst og jordgulv i underetasjen,
men ble av second-hand hytte- og husdeler fra fjernt og nær, forandret til det verkstedet jeg har i dag.
Hadde jeg ikke hatt mann og barn hadde jeg nok bodd der permanent. Det betyr mye å trives på jobben,
om man skal yte…

Det er ingen selvfølge at man har en familie som støtter opp så mye som det min har gjort. Men det burde
være en tankevekker for mange, ikke bare for foreldre, at deres støtte og engasjement kan være
avgjørende for om noen klarer å starte egen virksomhet og kanskje også blir i bygda…