Økonomi
Jeg håper at min etablering kan være til nytte for andre som ønsker å starte egen virksomhet, og da må det
"plagsomme også være med" - økonomien.
(Etter 5 år går halvparten av nystartede selskaper konkurs - og
mange kunne antagelig vært reddet, om de hadde lagt mer vekt på det organisajonsmessige og økonomien.
Jeg har vært heldig som har min far, Martin Killi, som styreforman, med støtte på økonomi/ og kompetanse
på områder som jeg selv ikke dekker. Han burde vel kanskje som styreleder kjørt sterkere på forhold
omkring dette, men med den innsatsen jeg ellers har gjort, så har han vel spart meg mest mulig.

Men til gjengjeld har jeg til tider vært flink til søke på diverse støttemuligheter, der det har vært mulig. Jeg
har også vært stri på å ikke slurve i mitt arbeid. Jeg har tenkt hele tiden at kvalitet vil lønne seg til slutt,
uansett om det tar tid og er dårlig butikk. Uansett har jeg vært nøye med å holde orden på det økonomiske
grunnlaget, dvs regnskapsbilag osv. Som AS er man nødt til å levere revidert regnskap hvert år, og Snøhetta
Regnskapskontor hadde jeg heller ikke klart meg uten.

BU-Støtte/Rentefritt lån til utbedring av fjøs og bygging av studio
Det første jeg gjorde da jeg kom til Dovre var å ta med meg ”Gorm” (en heklet og strikket trollfigur jeg
ønsker å lage Barne-TV på) og forretningsplanen min (som ble utredet på etableringskurs ) på besøk til
ordføreren. Jeg holdt nervøst et lite foredrag på kontoret hans om hva slags planer jeg hadde. Jeg visste
ikke om jeg nådde frem, for ordføreren var ordknapp. Men når jeg var ferdig fikk jeg et solid håndtrykk og
en lovnad om at han skulle sette en mann på saken.
Næringskonsulenten i kommunen fulgte meg opp, og ble også med på møte med Landbrukskontoret på
Gjøvikfor å påvirke dem til å gi meg bygdeutviklingsmidler, både for å ruste opp og bygge ut et gammelt
fjøs, og for å bygge om redskapshuset til animasjonsstudio.
(Dette er flotte fordeler på bygda i Norge som mange virkelig bør sette pris på, og benytte seg av...)