Kjøper gård:
Jeg kjøpte Killigarden Megarden på odel (jeg var sist i ei lang odelsrekke med bare jenter).
Jeg fikk gunstige betalingsvilkår på garden av min onkel Erland Killi.

Oppretter aksjeselskapet: Trollfilm AS
Da jeg tok over familiegården i september 1995 etablerte jeg et AS i stedet for det personlige selskapet
”Killi animasjon”. Et aksjeselskap gir meg som ansatt en helt annen posisjon. Blant annet er dette mer
trygt ang lønn under sykdom/svangerskap. Det er ofte fremhevet at gründere er lite sikret under sykdom,
og spesielt kvinner under svangerskap, og det kommer bl.a. av at mange etablerer et enkeltmannsforetak
som ikke gir den sikkerheten. Dette har naturligvis også utgangspunkt i et dårlig økonomisk startgrunnlag
hvor mange har problemer med å reise kr 100 000,- som er minimumskravene for aksjekapital idag (2010).
Derfor har organisering av selskap og økonomien ofte for liten plass, og det er vel ikke unaturlig for det er
det kunstneriske og faglige som teller for de fleste av oss.