Tilbake på SHKS (1993-96) tok jeg hovedfag spesifikt innen animasjon. Jeg måtte finne veiledere utenfor
skolen, og holde utstyr selv, da jeg var den første på skolen som tok hovedfag i animasjon. Jeg skaffet
meg 35mm animasjonskamera og klippebord, og etablerte et midlertidig hjemmestudio i Midtveien på
Nesodden. Staben i Studio Magica AS (Morten Skallerud, Piotr Sapegin, Natasha Nikitina, Pål Genegnbach,
Lars Tømmerbakke og Ivar Rødningen) var gode veiledere og Tømmerbakke var produsent på filmen
”Lävrasiid Äigi”, som er min praktiske hovedfagsoppgave på SHKS.
Alle disse kontaktene har betydd mye og vært til stor hjelp for meg for å klare å etablere meg som
animasjonsfilmskaper på Dovre.

2. Etableringskurs – og praksis
I et pauseår fra skolen etter 2 år i Volda, og før hovedfag, animerte jeg filmen ”Sirkel” og gikk jeg et solid
etableringskurs i regi av Ski Næringsforening (ca 1 mnd ) og jeg etablerte et personlig firma ”Killi Animasjon”.
”Eksamen” på etablererkurset var å utarbeide en søknad for etablering av en forretningsidè.
Jeg husker spesielt ett råd vi fikk av kursholderen, som mange er helt uenige i: ”aldri ansett noen...!”
Kommunene er gjerne interessert i mange arbeidsplasser, men etablerere selv, er ikke nødvendigvis
interessert i å bli størst mulig, men å skape et interessant arbeid. Jeg mener at man ikke nødvendigvis kan
måle vellykkede bedrifter ut ifra antall arbeidsplasser. Dette kommer jo også an på hva slags bedrift man
ønsker å være og om intensjonene er å bli størst og tjene mest mulig penger.
Flere gründere opplever at ved å vokse seg store, blir mer og mer av jobben deres administrativt og mye av
det de trivdest med å gjøre blir borte på veien. Noen er jo flinkere enn andre til å deligere ansvaret, slik at
man fortsatt kan holde på med det man synes er mest spennende. Edel Design tror jeg er et godt eksempel
på dette siste.

3. Etablering på ”trygge” Dovre – kartlegging av behov
For meg har det vært en kolossal trygghet og vite at jeg hadde et sted, en plass jeg skulle flytte til. Dette
gjorde det mulig for meg å drømme og planlegge noe som var reelt, mange år i forveien.
(Tenk så mange som er oppvokst, og lever med denne muligheten rundt om i Norge…spesielt de med odel.)