Form:
Filmen har en dramatisk episk form. Rolige og forholdsvis lange scener med totalbilder,
med unntak av selve beskrivelsen av krigen. Den er mer oppdelt og hektisk.
Filmen bruker mange symboler og er fin som utgangspunkt i barneskolen til å diskutere symbolbruk i film.

Teknikk:
Animasjonsfilmen er laget i denne multiplanstanden
På de forskjellige lagene ligger figurer, bakgrunner og forgrunn som kan beveges.
I bilder med større bevegelse er det 24 små flytt på 1 sekund for å få en jevn flyt, ellers knipses to
og to like bilder, og det holder med 12 flytt på 1 sekund.
For det meste har denne filmen benyttet seg av cutout-teknikken. Det vil si at figurene er skåret ut i papir
og leddet sammen slik at de er gode å flytte på. Filmen har også innslag av tegnet film og objektanimasjon.