Regi og klipp: LAILA RAKVÅG
Animasjon: ANITA KILLI (tegnet på farget papir)

Lay-out: YUEH HSUN LEE
Fargelegging: KJERSTI LOFTHAUG, TORIL SLOKVIK & HEGE KROGVIG BERGSTRAND

Musikk og lyd: KNUT HALMRAST & MAGNE MIKKELSEN
Fotografert i: STUDIO MAGICA
Lab: FILMTEKNIKK NORGE

Produsent: LAILA RAKVÅG L-Film, 6265 Vatne

Finansiering: Norsk Filminstitutt, Norsk Kasettavgiftfond
, Næringsfondet i Haram Kommune,
Fylkeskulturstyre i Møre og Romsdal, Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund & Norges Bondelag.

Distribusjon: Norsk Filminstitutt v/Toril Simonsen

---

5 min, 35mm, uten dialog, farger