”Lävrasiid Äigi”, en tid på høsten…
Engelsk: ”The daugther of the sun”

Jeg ønsket i utgangspunktet å lage en animert film om indianere.
Men boken Vindens veier (1994), av Nils-Aslak Valkeapää, gjorde at jeg ville lage film på våre egne
”indianere”; samene.
Jeg leste mange historier før jeg fant boken ”Solens datter”, skrevet av Mary Ailoieda Somby. “En tid
på høsten”, klang bra for meg som synes høstens melankoli er: Natur, eventyr (sagn her) og kjærlighet.

Form:
Filmen har en fortellende episk form med flere lange scener med musikk, joik og natur som vesentlige
elementer. Musiker og komponist Roger Ludvigsen har komponert musikk og joik, som sammen med
resten av lydbildet er en viktig kraft i filmen. Jeg ønsket å jobbe med Ludvigsen etter å ha hørt CD´en
Orbina (1993). Skuespillerne er samiske og har spilt inn talen både på nordsamisk og på norsk.
Se også info hos Filmfront.no

Teknikk:
Filmen er i hovedsak cutout laget i multiplananimasjon. Både bakgrunner, forgrunner og figurene
beveger seg av og til mer enn jeg hadde tenkt. I noen scener er det opp til 10 lag glassplater som gir
dybde i bildene.
Siden filmen er laget som en hovedfagsoppgave på Kunst og Håndverkskolen, har jeg eksperimentert
mye med teknikken og prøvd meg med mange forskjellige materialer. (Les mer under bilder)