Trollfilm har i mange år ønsket å lage en sterk julefilm med mellommenneskelige relasjoner, da dette for mange er de vanskeligste dagene i året. Filmen er tenkt i multiplan/cutout med regi og design av Anita Killi.

Film3 har støttet produksjon av piloten, NFI har støttet manusutvikling og Grafill har gitt støtte til utvikling av design.