Director & editor: LAILA RAKVÅG
Animation: ANITA KILLI (drawn on colored paper)

Lay-out: YUEH HSUN LEE
Coloring: KJERSTI LOFTHAUG, TORIL SLOKVIK & HEGE KROGVIG BERGSTRAND

Music and sound: KNUT HALMRAST & MAGNE MIKKELSEN
Photographed in: STUDIO MAGICA AS
Lab: FILMTEKNIKK NORGE AS

Producer: LAILA RAKVÅG L-Film, 6265 Vatne, Norway

Financed by: The Norwegian Film Institute, Norsk Kasettavgiftfond
, Næringsfondet i Haram Kommune,
Fylkeskulturstyre i Møre og Romsdal, Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund & Norges Bondelag.

Distribution: The Norwegian Film Institute att/Toril Simonsen

---

5 min, 35mm, no dialog, color